BERGMANN POLSKA

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Roll-Packery do zagęszczania odpadów drewnianych kruszą i kompresują niemalże każdy rodzaj odpadów drewnianych (również palety), w otwartym kontenerze. Prasokontenery, zintegrowana prasa z kontenerem do zagęszczania surowców wtórnych oraz odpadów komunalnych. Rotokompaktory – Małe obrotowe zagęszczacze walcowe do zagęszczania odpadów i surowców wtórnych bezpośrednio w miejscu ich powstania.

EN

Roll-Packer – shreds and compacts almost any kind of wood waste (also europalets) in an open container.
Waste Compactors – an integrated compactor with a container for
compacting secondary raw materials and municipal waste.
Rotocompacters – Small rotary roller compactors for compacting waste and recyclables directly at the place of origin.