EBS Ink-Jet Systems

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. to jedyny polski producent atramentowych drukarek przemysłowych służących do znakowania wyrobów. Firma projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje wysoko zaawansowane technicznie, innowacyjne, przemysłowe drukarki i systemy drukujące typu Ink-Jet.

EN

EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. is the only Polish manufacturer of industrial ink-jet printers for marking products. The company designs, manufactures, sells and services highly advanced, innovative industrial Ink-Jet printers and printing systems.