AURIGA RAFAŁ BORKOWSKI

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Od 20 lat zaopatrujemy zakłady i przedsiębiorstwa w maszyny, materiały i środki techniczne.. Zaufały nam warsztaty i hurtownie stolarskie, agencje reklamowe, a także firmy, działające na pograniczu różnych branż. Dostarczamy nie tylko produkty, ale też doradztwo techniczne i serwis.

EN

We have been supplying companies with machines, materials and technical means for 20 years. We have been trusted by carpentry workshops and wholesalers, advertising agencies, as well as companies operating on the border of various industries. We provide not only products, but also technical advice and service.