Icrotech Kamil Florczykowski DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Przedsiębiorstwo ICRO COATINGS S.p.A. powstało 1948 roku. Od tego momentu jest wiodącym producentem lakierów do drewna, szkła plastiku i metalu. Jest firmą, która jako jedna z pierwszych prowadza nowe rozwiązania i technologie.

EN

ICRO COATINGS S.p.A. was founded in 1948. Since then, it has been a leading manufacturer of varnishes for wood, glass, plastic and metal. It is a company that is one of the first to introduce new solutions and technologies.