SEMA SOFTWARE

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

SEMA jest wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań programowych i usług uzupełniających w budownictwie drzewnym, budownictwie schodów i przetwórstwie blach.

EN

The SEMA group is the world-wide leading supplier of software solutions and additional services in the timber building industry, in stair design as well as in sheet metal work.